[maxmegamenu location=menu-header]

Najbolja sigurnost koju ćete ikada dobiti.

Zaštita Vaše imovine je naša prva dužnost. Uz Alarm monitoring više ne morate da brinete o provalama, požaru i poplavi. Mi to radimo za Vas.

Alarm monitoring je moderni vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se ugrađeni sistem Alarmne zaštite na objektu korisnika povezuje sa eSHIELD Monitoring centrom u kome operativci sa višegodišnjim iskustvom putem specijalizovanog softvera neprekidno prate rad Alarmnog Sistema.

Ukoliko se desi Alarmna situacija, Monitoring centar poziva interventni tim koji izlazi na teren na lokaciju ugroženog objekta istovremeno obaveštavajući korisnika, policiju i po potrebi hitnu pomoć i vatrogasnu službu.

Ko smo mi

Mi smo kompanija koja veruje da Vaša bezbednost može da bude savršena. Naš cilj je sačuvati život i imovinu, a naša misija – Vaš miran san.

Zašto mi

Zato što verujemo u siguran svet. Imamo znanje i resurse da učinimo to i ne prepuštamo ništa slučaju. 

Gde ste Vi

Tražite nešto drugačije? Niste sigurni šta Vam je potrebno? Pozovite nas da se ispričamo i bliže objasnimo čime se bavimo.

Kako počinje

Potreban je mali korak i poverenje. Korak pravite Vi, a poverenje ćemo Vam uzvratiti kvalitetom.

Alarm monitoring

Alarm monitoring predstavlja vid obezbeđenja koji funkcioniše tako što se alarmni sistemi na objektu Korisnika povezuju sa našim eShield Monitoring centrom u kome iskusni operateri preko specijalizovanog softvera neprekidno prate rad povezanih alarmnih sistema.

Ovo nije samo usluga obezbeđenja, ovo je sistem koji Vam pruža više koristi:

  1. Uvid u pristup Vašem domu

  2. Svaki korisnik ima svoju šifru

  3. Tihi alarm – panic taster/dures kod

Monitoring Centar

Monitoring centar je služba koja daljinski nadzire štićene objekte 24h dnevno. Opremljen je najsavremenijim tehničkim sredstvima zahvaljujući kojima u slučaju registrovanja bilo kakve incidentne situacije (poput provale, požara itd.) omogućava brzu i pravovremenu reakciju.

Monitoring centar održava stalnu vezu sa interventnim timovima na terenu i koordinira njihov rad.

Korisnicima usluge monitoringa preporučuje se ugradnja i obuka za primenu panik tastera (provalni, medicinski) za takozvane tihe dojave koje takodje registruje Monitoring Centar.

Alarm monitoring

Alarm monitoring predstavlja osnovnu uslugu eShield monitoring centra i obuhvata priključenje eShield operativnog centra na već postojeći Alarmni sistem korisnika putem telefonske veze ili GPRS-a. Na taj način, naši operateri eShield operativnog centra imaju na raspolaganju sve informacije o radu Vašeg alarmnog sistema – aktiviranje, deaktiviranje, periodični testovi i podaci o alarmiranju. Svi podaci se arhiviraju i prosleđuju Vama na uvid jednom mesečno. Korisnici, uz određene pakete, imaju mogućnost uvida u status svog alarmnog sistema preko mobilne aplikacije Mobile TTE, koja im omogućava da u svako doba dana ili noći pregledaju status sistema. Postoje mogućnosti Video verifikacije (ukoliko postoji sistem video nadzora), slanje interventnog tima kao i osiguranje koji spadaju u dodatne usluge. Instalacija je kratka, jednostavna i ne zahteva dodatno kabliranje i radove.

Isprobajte i Vi

Pozovite naš kontakt centar i raspitajte se o uslovima kupovine. Sve informacije koje su Vam potrebne možete dobiti na neki od brojeva ispod.